On he de llençar les bombetes de filament (incandescents)?

La normativa actual considera les bombetes de baix consum, les bombetes LED i els fluorescents com a residus elèctrics, i per tant existeix un circuit ben definit per al seu reciclatge. Cal portar-les a un punt de recollida (a la deixalleria o a contenidors específics a establiments com ferreteries), i les pròpies empreses productores es faran càrrec del seu reciclatge.

No obstant, les bombetes dels models més antics (bombetes incandescents o de filament, i les bombetes hal·lògenes) no són considerades residus elèctrics (RAEE), i per tant s'han de llençar al contenidor del rebuig.

Cartell tipus bombetes

Mai no s'ha de llençar cap tipus de bombeta al contenidor ver del vidre, ja que no són envasos.

Objectius del portal

logo footer

Objectius del portal
L’objectiu del portal és l’intercanvi d’objectes i/o serveis sense utilitzar diners.

DONAR els objectes a qui els necessiti.

CANVIAR alguna cosa per una altra que volem.

DEMANAR aquelles coses que busquem, que potser algú té i no utilitza.

D'aquesta forma fomentem el consum responsable, la prevenció de residus i la reflexió sobre el sistema de mercat convencional.

Reutilitzem, estalviem i compartim (REC).

Sense diners
En aquest portal no es poden utilitzar diners als intercanvis.
Per això no es poden vendre ni comprar objectes ni serveis.
Qualsevol anunci que incompleixi aquesta condició serà esborrat.

Ajuntament de Valls

valls2

Contactar

Departament de Sostenibilitat
Tel: 977 636 007
Email: Contactar per email
Web: www.valls.cat/

onestem

Carrer Paborde nº 6
43800 - Valls

Connecta't a les xarxes
1426006680 facebook 1281426006694 twitter 1281426006902 wordpress 128