La recollida selectiva és obligatòria?

La recollida selectiva ja és obligatòria per als comerços i indústries des de fa temps, ja que el Decret Legislatiu 1/2009 estableix que "la persona titular d'una activitat [...] ha de lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials".

A més, a Valls la recollida selectiva també és obligatòria per als habitatges, ja que l'ordenança de Neteja Pública i Gestió de Residus estableix l'obligatorietat de separar els residus en origen per part dels particulars.

Objectius del portal

logo footer

Objectius del portal
L’objectiu del portal és l’intercanvi d’objectes i/o serveis sense utilitzar diners.

DONAR els objectes a qui els necessiti.

CANVIAR alguna cosa per una altra que volem.

DEMANAR aquelles coses que busquem, que potser algú té i no utilitza.

D'aquesta forma fomentem el consum responsable, la prevenció de residus i la reflexió sobre el sistema de mercat convencional.

Reutilitzem, estalviem i compartim (REC).

Sense diners
En aquest portal no es poden utilitzar diners als intercanvis.
Per això no es poden vendre ni comprar objectes ni serveis.
Qualsevol anunci que incompleixi aquesta condició serà esborrat.

Ajuntament de Valls

valls2

Contactar

Departament de Sostenibilitat
Tel: 977 636 007
Email: Contactar per email
Web: www.valls.cat/

onestem

Carrer Paborde nº 6
43800 - Valls

Connecta't a les xarxes
1426006680 facebook 1281426006694 twitter 1281426006902 wordpress 128