Per què no puc llençar un got de vidre o el vidre d'una finestra al contenidor del vidre?

El contenidor de color verd l'anomenem "contenidor del vidre", però en realitat li hauríem de dir "contenidor d'envasos de vidre". Es considera envàs tot aquell material que serveix contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies. Per tant, un vidre de finestra no es pot llençar al contenidor verd perquè no és un envàs. 

De la mateixa manera, un got de vidre tampoc no és un envàs. A més, la temperatura de procés posterior que cal aplicar és més elevada que la majoria de vidre que formen els envasos, ja que conté altres elements per assegurar les seves propietats de transparència i brillantor.

Els fabricants que posen productes envasats amb vidre al mercat paguen una part a l'entitat ECOVIDRIO per fer-se càrrec de la recollida i tractament del residu d'envàs. D'aquesta manera els residus d'envasos de vidre es recullen als contenidors verds, finançats també per aquesta entitat. Els residus de vidre que no són envasos es gestionen i recuperen per altres vies diferents que no són finançades per ECOVIDRIO.

Com a alternativa, els residus de vidre que no siguin envasos (vidres de finestra o vidre pla, miralls, vidres de cotxe, gots i plats de vidre, i objectes decoratius de vidre) s'han de portar a la Deixalleria de Valls (c/Basters 11).

Objectius del portal

logo footer

Objectius del portal
L’objectiu del portal és l’intercanvi d’objectes i/o serveis sense utilitzar diners.

DONAR els objectes a qui els necessiti.

CANVIAR alguna cosa per una altra que volem.

DEMANAR aquelles coses que busquem, que potser algú té i no utilitza.

D'aquesta forma fomentem el consum responsable, la prevenció de residus i la reflexió sobre el sistema de mercat convencional.

Reutilitzem, estalviem i compartim (REC).

Sense diners
En aquest portal no es poden utilitzar diners als intercanvis.
Per això no es poden vendre ni comprar objectes ni serveis.
Qualsevol anunci que incompleixi aquesta condició serà esborrat.

Ajuntament de Valls

valls2

Contactar

Departament de Sostenibilitat
Tel: 977 636 007
Email: Contactar per email
Web: www.valls.cat/

onestem

Carrer Paborde nº 6
43800 - Valls

Connecta't a les xarxes
1426006680 facebook 1281426006694 twitter 1281426006902 wordpress 128